Moje slobodno vrijeme

PROJEKT UNAPRIJEĐENJA KVALITETE ZADOVOLJAVANJA POTREBA DJECE ZA SLOBODNIM VREMENOM

Projekt „Moje slobodno vrijeme“ je projekt s ciljem unaprjeđenja kvalitete slobodnog vremena djece.
Osnovne aktivnosti:

-tematske radionice (za grupe od 5 do 15 djece) i igraonice koje se održavaju prema unaprijed utvrđenom rasporedu u Dječjoj kući u centru Osijeka (sjedište Udruge)

-organizacija akcija i inicijativa u suradnji s vrtićima i školama (obilježavanje značajnih datuma)

Mjesto provedbe je Osijek, a aktivnosti se odvijaju u Dječjoj kući (sjedište Udruge) koje se nalazi u centru grada Osijeka (250 m2) i/ili na drugim javnim mjestima ovisno o planiranim aktivnostima
Korisnici su djeca u dobi od 5 do 14 godina – u prosjeku 100 redovnih korisnika i 300 djece kao sudionici i kreatori akcija i inicijativa koje se provode tijekom provedbe projekta (putem suradnje sa školama i vrtićima).

Slika 1. Kuharska radionica „Mljac, mljac, baš je fino!“

Slobodno vrijeme djece je njihovo pravo, potreba i važan socijalni čimbenik (kao i kulturni i odgojni).

Projekt „Moje slobodno vrijeme“ je usmjeren na djecu i to kroz ostvarivanje dječjih prava u području zadovoljenja potreba kvalitetnog korištenja slobodnog vremena. Ovim projektom razvijamo sustav alternativne, izvaninstitucionalne socijalne podrške djeci kojime djelujemo lokalno te stvaramo preduvjete za uključivanje u reforme na nacionalnoj razini obzirom da prema nacionalnim strategijama, a prvenstveno prema Nacionalnom planu za prava i interese djece (2006. – 2012.), ostvarujemo osnovni cilj, a to je unaprijeđenje kvalitete života djece. Područja u kojima djelujemo u pogledu unaprijeđenja kvalitete zadovoljavanja potreba djece su odgoj i obrazovanje i slobodno vrijeme, pri čemu uspostavljamo i bolju suradnju u provođenju mjera u lokalnoj zajednici.

Djeca u Republici Hrvatskoj još uvijek predstavljaju grupu čiji interesi nisu dovoljno zastupljeni u društvu i treba se još jako puno raditi na unaprijeđenju njihova položaja posebno u području ostvarivanja dječjih prava odnosno zadovoljenja potreba za potpun psiho-socijalni razvoj.

Slika 2. Posjet škole Dokkici – razgovor s djecom što je slobodno vrijeme i kako ga provoditi na kvalitetan način (odgoj za slobodno vrijeme)

Područje našega djelovanja su djeca – djelujemo na tri razine:

-    Direktan rad s djecom

-    Utjecaj na lokalnu zajednicu i senzibilizacija odnosno osvještavanje o zadovoljavanju potreba djece ostvarivanja dječjih prava, posebice zadovoljenja potreba za kvalitetnim korištenjem slobodnoga vremena djece kroz izvaninstiucionalnu alternativnu podršku u kojoj je naglasak na kreativnosti i motivaciji

-    Razvoj sustava izvaninstitucionalne, alternativne socijalne podrške djeci na nacionalnoj razini kroz primjere dobre prakse i participaciju u predlaganju i provedbi mjera za podizanje kvalitete života djece

U svom djelovanju posebnu pažnju posvećujemo djeci iz socijalno ugroženih obitelji jer smatramo da im je potrebna veća podrška zbog raznih problema kojima su izloženi, a koji ih, nažalost, demotiviraju za školu odnosno školski uspjeh kao i za sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima odnosno kvalitetno provođenje slobodnoga vremena.

Slika 3. Origami radionica – upoznavanje djece s japanskom tehnikom savijanja papira

U dosadašnjem radu uspjeli smo ostvariti suradnju s dječjim vrtićima grada Osijeka, osnovnim školama grada i Osječko-baranjske županije, tijelima lokalne uprave, Centrom za socijalnu skrb Osijek, lokalnim tvrtkama (poslovnim sektorom), medijima (internetskim portalima, tiskanim, radijskim i televizijskim medijima na lokalnoj ali i nacionalnoj razni).
Ostvareno je partnerstvo s Gradom Osijekom kao najvažnijim tijelom lokalnog značenja/jedinicom lokalne samopurave, Dječjim kazalištem Branka Mihaljevića u Osijeku kao najvažnijom kulturnom ustanovom za djecu u Osijeku u provođenju kratkoročnih projekata koju uključuju suradnju s vrtićima i osnovnim školama.

Slika 4. Aerobik za djecu

Materijalni uvjeti za provedbu projekta:

 • Prostor je prilagođen potrebama djece i opremljen za ostvarivanje rada planiranih aktivnosti
 • Radionice su odgovarajuće veličine prilagođene broju  polaznika radionice
 • Postoje mjesta za odmor, čitanje i prostorija u kojoj dijete može iskazati svoje negativne emocije (Ljutilica)
 • Cjelokupan prostor je dobre zagrijanosti, osvijetljenosti, s mogućnošću odgovarajućega provjetravanja, s motivirajućim bojama zidova i namještaja,
 • Prikladni ormarići za odlaganje osobnih stvari i pribora,
 • Odgovarajuća količina didaktičko-zabavnih igara i predmeta, društvenih igara i opreme za rekreaciju,
 • Ostale prostorije u Dokkici: dvorana, dvorište, mala knjižnica, prostorije za individualan rad (poduke, savjetovanje i sl.)
 • Blagovaonica,  kuhinja
 • Blizina sanitarnih prostorija

Slika 5. Maskenbal za djecu

Dodatne vrijednosti projekta:

Suradnja udruge i javnoga sektora

U dosadašnjem radu uspjeli smo ostvariti suradnju s dječjim vrtićima grada Osijeka, osnovnim školama grada i Osječko-baranjske županije, tijelima lokalne uprave, Centrom za socijalnu skrb Osijek, lokalnim tvrtkama (poslovnim sektorom), medijima (internetskim portalima, tiskanim, radijskim i televizijskim medijima na lokalnoj ali i nacionalnoj razni).

Ostvareno je partnerstvo s Gradom Osijekom kao najvažnijim tijelom lokalnog značenja/jedinicom lokalne samopurave, Dječjim kazalištem Branka Mihaljevića u Osijeku kao najvažnijom kulturnom ustanovom za djecu u Osijeku u provođenju kratkoročnih projekata koju uključuju suradnju s vrtićima i osnovnim školama.

U prosincu je proveden projekt – manifestacija „Naša božićna priča“ namijenjen djeci iz socijalno ugroženih obitelji uz potporu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

Slika 6. „Naša božićna priča“ – projekt financiran sredstvima MZSS

Primjeri dobre prakse i jedinstvenost projekta u regiji

Kao jedna od  iznimno rijetkih organizacija ovakovog tipa u Hrvatskoj koje predstavljaju izvaninstitucionalnu socijalnu podršku djeci sa specifičnim djelovanjem u organizaciji pomoći u učenju i različitim tematskim radionicama usmjerenim na kreativnost, igru, iskustveni doživljaj i stjecanje novih vještina nerijetko nas posjećuju socijalni radnici, pedagozi  iz drugih dijelova Hrvatske, studenti socijalnoga rada iz zemlje i inozemstva te slične organizacije iz Hrvatske kako bi se upoznali s našom organizacijom odnosno načinom rada s djecom kakav primjenjujemo u našim aktivnostima.
Osim toga, naša prepoznatljivost u lokalnoj zajednici dovela je do zanimanja medija (lokalnih i nacionalnih) za naš rad, naše projekte kao i do suradnje između gradskih tijela, ustanova, vrtića i škola što nam potvrđuje kvalitetu i uspješnost našega rada.

Kroz akciju podrške djeci razrušenog Japana, posjete Veleposlanika Japana, obilježavanja Svjetskog dana smijeha, nastupa u televizijskim emisijama na temu pozitivnih vrijednosti, predstavljanja projekata za djecu i ostvarivanja suradnje na istima sa vrtićima, školama i dr., napokon smo utrli put za buduće izazove kako nas samih tako i za neke druge organizacije koje će imati dobar primjer kroz upoznavanje s našim radom.

Promocija kreativnosti i stvaralaštva

Promocijom kreativnosti i stvaralaštva kroz različite aktivnosti (dugoročne i kratkoročne) dosegli smo nivo jedinstvenog inicijatora i motivatora djece, mladih (zaintersirani volonteri kao voditelji aktivnosti), vrtića i osnovnih škola. Tako nas doživljavaju i mediji koji često žele predstavljanje naših aktivnosti u javnosti.

Podrška obiteljima grada Osijeka

Sukladno činjenici teške socijalne slike grada Osijeka, ali i roditelja koji zbog suvremenog načina života nisu u mogućnosti pružiti kvalitetnu podršku svojoj djeci (po pitanju školskih obveza i slobodnoga vremena), činjenici deficita ustanova i organizacija koje se bave uključivanjem djece iz rizičnih skupina te djecom s različitim sposobnostima i mogućnostima, svojim djelovanjem predstavljamo potporu takvim obiteljima kroz direktnu pomoć i podršku njihovoj djeci u sklopu naših aktivnosti.

Slika 7. Priprema valentinovskih kolačića za djecu

Suradnja s vrtićima i osnovnim školama grada Osijeka i Osječko-baranjske županije

Kao nositelji kratkotočnih i dugoročnih projekata koji uvijek imaju odgojno-obrazovnu  podlogu iznimno smo zadovoljni odazivom vrtića i škola odnosno njihovim uključivanjem u provedbu projekata. U tom kontekstu zagovarači smo zajedničkog djelovanja između civilnoga društva i odgojno-obrazovnih ustanova čime ostvarujemo ciljeve nacionalnih planova i strategija za poboljšanje kvalitete života  djece u našoj regiji, a prvenstveno grada Osijeka.

Ciljevi:

 • Provediti slobodne aktivnosti za djecu – svakodnevno (od ponedjeljka do petka) u trajanju od 4 sata (poslijepodnevni termini) u prilagođenom i opremljenom prostoru za djecu (250 m2)
 • Promovirati slobodno vrijeme kao važan kulturni, odgojni i socijalni čimbenik
 • Senzbilizirati i poticati djecu na kreativnost i stvaralaštvo
 • Usmjeravati i poticati djecu na socijalizaciju, društveno prihvatljiva ponašanja, na razvoj zdravih stilova života, prevenciju nasilja i netolerancije
 • Organizirati zajedničke kratkoročne akcije i inicijative s djecom s javnim odjekom u suradnji s Gradom Osijekom, ustanovama kulture, vrtićim, osnovnim školama
 • Pomoć u učenju za djecu od 1. do 8. razreda iz svih školskih predmeta
 • Omogućiti djeci život ispunjen različitim sadržajima koji će povoljno utjecati na razvoj njohove cjelokupne osobnosti te individualnih i jedinstvenih potencijala i kreativnosti
 • Unaprjeđenje socijalnih vještina djeteta
 • Razvijati pozitivan stav prema cjeloživotnom učenju
 • Razvijati samopoštovanje i socijalne vještine kod djece i mladih
 • Poboljšati kvalitetu života djece i mladih i motivirati ih za odabir zdravih načina življenja u zajednici
 • Pružiti stručnu pomoć djeci i mladima s poremećajima u ponašanju i onima koji žive u rizičnim obiteljskim uvjetima (loše financijsko stanje obitelji, teškoće u socijalnoj prilagodbi, teškoće pri učenju) kako bi se spriječio nastanak, odnosno produbljivanje rizičnog ponašanja
 • Smanjenje negativnih ocjena osnovnoškolske djece uključene u projekt
 • Smanjenje izostanaka djece s nastave kroz aktivnosti individulanih i grupnih poduka, pojačanje suradnje sa školom (pedagogom, psihologom, razrednikom, itd.) i roditeljima
 • Poticanje kvalitetne suradnje organizacija civilnoga društva i institucija čija su područja interesa djeca
 • Promicanje i unapređenje zdravih stilova života djece
 • Unaprijeđenje odgoja za slobodno vrijeme

Slika 8. Sudjelovanje na sajmu „Budi eko“, voditeljice aktivnosti Ines Perić i Monika Šmit s djecom iz osječkog dječjeg vrtića

Naš projekt usklađen je snovnim ciljevima Nacionalnog plana za prava i interese djece, a to su:

 • unaprijediti kvalitetu zadovoljavanja potreba djece u svim područjima (zdravstvo, odgoj i obrazovanje, zaštita od zlostavljanja i zanemarivanja, slobodno vrijeme i kultura, socijalna skrb i drugo),
 • unaprijediti prava djece u Republici Hrvatskoj,
 • poboljšati položaj djece u Republici Hrvatskoj

Predloženi projekt usklađen je u velikoj mjeri s Nacionalnim planom aktivnosti za prava i interese djece od 2006. do 2012. godine, u kojemu je slobodno vrijeme djece predstavljeno kao  važan odgojni, kulturni i socijalni čimbenik. Kvalitetno korištenje slobodnoga vremena snažan je preventivni čimbenik za pojavu poremećaja u ponašanju djece kao i svih oblika ovisnosti. Upravo svjesni toga, našim aktivnostima doprinosimo ostvarenju navedenoga.

U pogledu potrebnih mjera u području odgoja i obrazovanja propisanih u Nacionalnom planu aktivnosti za prava i interese djece ističu se sljedeće mjere:

 1. Stvoriti prostorne, kadrovske i druge pretpostavke u cilju što kvalitetnijeg odgojno-obrazovnog procesa.
 2. Razvijati učinkovitije prevencijske program

Slika 9. Sudjelovanje na Danu zdravlja, ispred Dokkice, djeca su pravila voćne salate i jogurte

Mi vjerujemo da je svako dijete jedinstveno!