Dokkica - moja podrška

Program „DOKKICA – MOJA PODRŠKA“ provodi se s ciljem prevencije institucionalizacije djece i mladih s poremećajem u ponašanju i bez odgovarajuće roditeljske skrbi kroz jačanje programa i kapaciteta Dječje osječke kreativne kuće.
Specifični cilj programa prevencija izdvajanja djece iz obiteljskog okruženja i lokalne zajednice kroz pružanje usluge poludnevnog boravka, pomoći roditeljima u odgoju i skrbi za djecu i organiziranjem slobodnih aktivnosti nužnih za promjenu ponašanja i stjecanje zdravih životnih vještina i navika.

Namjera je ovog trogodišnjeg programa razvijati koordinirani sustav podrške djeci i obiteljima u riziku razvijajući kvalitetu usluge i šireći uslugu izvan prostora Udruge. Program se oslanja na raniji partnerski odnos s Centrom za socijalnu skrb Osijek, ali i na kontinuiranu suradnju s Gradom Osijekom i Udrugom za rad s mladima Breza u razvojnom smislu širenja i profiliranja usluga.
Ciljna skupina korisnika:
I. Djeca u dobi od 6 do 14 godina i njihovi roditelji kojima je izrečena jedna od mjera obiteljsko-pravne zaštite.
II. Djeca u dobi od 12 do 14 godina kojima je izrečena Pedagoška mjera odgojno obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka s područja grada Osijeka i njihovi roditelji/skrbnici.
III. Djeca u riziku u dobi od 6 do 14 godina s područja grada Osijeka koji po procjeni Centra za socijalnu skrb Osijek i škola trebaju pomoć u učenju, socijalizaciji, organiziranju slobodnog vremena, učenju radnih navika i vještina potrebnih za kvalitetne odnose među vršnjacima i u obitelji.
Očekivani rezultati:
Djeca i mladi poboljšali uspjeh u školi
Djeca i mladi poboljšali svoje socijalne veze s vršnjacima
Djeca i mladi stekli navike rada u slobodno vrijeme te naučili dodatne vještine
Djeca i mladi razvili samopouzdanje i kreativnost, stekli pozitivnu sliku o sebi
Roditelji i skrbnici djece naučili dodatne vještine nužne za kvalitetan odnos u obitelji i odgoj djece
Roditelji usvojili navike zdrave ishrane i kvalitetnog provođenja vremena s djecom u obitelji

Voditeljica programa:

Mirna Šmit, mag. cult.,
koordinatorica i voditeljica rada s djecom

Rad s djecom i roditeljima:

Dea Kričkić, mag.psych.
psihologinja