Aktivnosti na projektu

Provedba radionica nenasilne komunikacije u osječkim školama

Započela je provedba radionica nenasilne komunikacije koje provode Dječji ambasadori mira u svojim školama. U sklopu projekta Ambasadori su u Dokkici sudjelovali na Treningu za trenere nenasilne komunikacije čiji je cilj prenijeti stečena znanja o različitim položajima u društvu, stereotipima i predrasudama, verbalnoj i neverbalnih komunikaciji te vještine nenasilne komunikacije svojim vršnjacima. Tako će se tijekom travnja i svibnja radionice održavati u 10 osnovnih škola grada Osijeka i osječkih prigradskih naselja. 
 
Dojmio nas se interijer učionice hrvatskog jezika OŠ Ljudevita Gaja, a naša Ambadorica mira, Ana Fišer odlično je odradila svoju misiju. U sklopu projekta planirana je provedba 34 radionice, odnosno dvije radionice po svakom učeniku - Dječjem ambasadoru mira. 
 
Kroz suradnju sa školama proistekla je i dodatna vrijednost na inicijativu nastavnice iz OŠ Ljudevita Gaja PŠ Sarvaš, koja je radionicu nenasilne komunikacije odlučila provesti i za roditelje.