Aktivnosti na projektu

Previous Next

Održan Trening za dječje trenere nenasilne komunikacije

U sklopu projekta "Mir je moj đir" tijekom prosinca 2017. godine Dječji ambasadori mira sudjelovali su na Treningu za dječje trenere nenasilne komunikacije. Tijekom četiri susreta polaznici su kroz kratka predavanja, igre i vježbe učili o nenasilnoj, verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji, stereotipima i predrasudama.

Cilj prve radionice bio je osvijestiti različite položaje u društvu, važnost neverbalne komunikacije te prepoznati tzv. "govor zmije" i "govor žirafe". O stereotipima, predrasudama i diskriminaciji polaznici su učili na drugoj radionici te kroz vježbe prepoznali kako se isti formiraju i šire u društvu, a posebno u svakodnevnim medijskim sadržajima. Treća radionica bila je posvećena javnom nastupu te su kroz igru uloga predstavljali i pojašnjavali dječja prava. Na posljednjoj radionici polaznici su odabrali vježbe koje će im pomoći u prenošenju znanja i vještina nenasilne komunikacije svojim vršnjacima koje će tijekom travnja provoditi u svojim školama i tako pomoći u promociji kulture mira među vršnjacima.