Aktivnosti

Ured za Super tate

Brojna istraživanja pokazuju da su u Hrvatskoj u većoj mjeri još uvijek prisutni tradicionalni stavovi o roditeljskim ulogama. U sklopu projekta "I tata je važan" s ciljem poticanja očeva na veću uključenost u odgoj djece i roditeljsku ulogu Dokkica pokreće program podrške očevima u sklopu Ureda za super tate koji će voditi Dubravko Šokčević, socijalni pedagog i stručnjak u radu s roditeljima.

Više o ovoj temi pogledajte:

U emisiji "Za dobar dan" na Televizije Slavonije i Baranje: I tata je važan

U prilogu u Vijestima Televizije Slavonije i Baranje