Marina Dokić, mag. prim. educ., voditeljica aktivnosti za djecu i koordinatorica volontera

Iskustvo u radu s djecom stekla je tijekom stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ Adžamovci, u Dječjem vrtiću Čarobni svijet u Rešetarima, kao učitelj defektolog Osnovnoj školi Dalj, gdje je radila u posebnoj odgojno-obrazovnoj skupini za djecu s teškoćama u razvoju. Volontirala je u Udruzi djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“ gdje je sudjelovala u različitim radionicama namijenjene osobama s teškoćama u razvoju. Volontirala je i u Udruzi Dokkica, gdje je asistirala u kreativnim radionicama za djecu te pružala pomoć u učenju djeci s teškoćama u razvoju. Od kolovoza 2016. godine zaposlena je u Dječjoj osječkoj kreativnoj kućici kao voditeljica aktivnosti za djecu i roditelje gdje vodi različite radionice i aktivnosti, kreira planove i programe za radionice, provodi individualno i grupno savjetovanje roditelja (održava roditeljske sastanke i edukacije, razgovore, pruža podršku u odgoju djece). Od 2017. godine koordinira volontere, sudjeluje u njihovom treningu, savjetovanju i supervizijama. Jedan od programa koje vodi je integrirani program za predškolsku djecu koja ne pohađaju vrtić "Tintilinići“ (inovativni program Udruge) za koji je i autorica programa. Kreirala je i program za djecu koja vole matematiku, postižu dobre rezultate iz tog područja i darovitu djecu, programe za kreativne i znanstveno-istraživačke radionice te druge programe. U srpnju 2017. završila je Tečaj hrvatskog znakovnog jezika u organizaciji Hrvatske udruge gluhoslijepih osoba grada Osijeka i Osječko – baranjske županije. Kroz tečaj stekla je znanja o životu gluhoslijepih osoba te vještine komuniciranja na hrvatskom znakovnom jeziku. Sudjelovala je na edukaciji “Abacus – soroban – japanska računaljka za kreativno učenje matematike” (Udruga Abacus Hrvatska) te stekla vještine i znanja rada na sorobanu. Krajem ožujka/početkom travnja 2017. godine sudjelovala je u četverodnevnom treningu „Osnovni tečaj Montessori programa“ 1.dio, gdje je upoznata sa životom i radom Marije Montessori, planiranjem rada i radom u Montessori vrtićima/igraonicama i načinom korištenja Montessori materijala (certifikat). Od listopada 2017. do ožujka 2018. godine pohađala je edukaciju "Terapija igrom - vještine i intervencije u radu s djecom" koja je organizirana kroz tri modula: 1. Vještine rada s djetetom u skladu s nedirektivnom terapijom igrom, 2. Osnovne tehnike za rad s pijeskom, 3. Korištenje ekspresivnih tehnika u radu s djecom: crtež, lutke, priče; nakon čega je uslijedila supervizija. U svom radu s djecom koristi kreativne metode i oblike rada te se vodi alternativnim pravcima u odgoju i obrazovanju.